รวมข้อมูลความรู้ด้านโซล่าเซลล์

รวมข้อมูลความรู้ด้านโซล่าเซลล์ พลังงานทดแทน

มาตรฐาน การออกแบบ ติดตั้ง ความปลอดภัย

รวมมาตรฐาน การออกแบบ การติดตั้ง ความปลอดภัย เทคนิคการติดตั้ง

การติดตั้ง มาตรฐานการติดตั้ง

เทคนิค และ อุปกรณ์งานติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบระบบ

การซ่อมบำรุง การดูแลรักษา

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษา

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โซล่าเซลล์ราคาเท่าไหร่หาซื้อที่ไหนถูกๆ Solar cell ราคา
สวัสดีครับทุกท่าน เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าตอนนี้ ตลาดด้านพลังงานทดแทนด้านต่างๆ กำลังเติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดด้านพลังงานทดแทน ที่แปลงไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์อย่างแผงโซล่าเซลล์นั้นกำลังเติบโตในอีกหลายปีข้างหน้าของประเทศเราเอง ซึ่งในหลายๆปีก่อนช่วงแรกๆนั้น ราคาแผงโซล่าเซลล์ค่อนข้างสูงมาก ทำให้ความคุ้มค่าในการลงทุน หรือ ที่เรียกว่า ระยะเวลาคืนทุนนั้นยาวนาน จึงทำให้ไม่ค่อยเป็นที่นิยม แต่เนื่องจากในปัจจุบัน ทั้งทางภาครัฐเองก็มีการสนับสนุนให้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar cell และรวมถึงมีโรงงานแผงโซล่าเซลล์ อยู่หลายยี่ห้อ หลายประเทศ จึงทำให้ตอนนี้ราคาถูกลงมาก จากเดิมเกือบ 50% ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่กล้าที่จะลงทุนติดตั้งใช้เอง รวมถึงมีโครงการโซล่าฟาร์มของภาคเอกชน ลงทุนอยู่หลายโครงการ ทำให้ราคาโดยภาพรวมถูกลงอย่างมากสามารถซื้อมาติดตั้งเองได้แล้วนะครับ ทังนี้ทังนั้นก็ควรมีมาตรฐานด้วยนะครับ เนื่องจาก อาจเกิจอัคคีภัยได้ ถ้าแผงนั้นไม่มีมาตรฐานดีพอ หรือการติดตั้ง การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้เช่นกัน ดังนั้นก็ควรให้ผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ มาช่วยคอยกำกับควมคุมดูแล ความถูกต้องด้วยนะครับ เพราะว่าเราติดตั้งไปแล้วต้องใช้อีกหลายปี
หวังว่าทุกท่านคงได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับ ไว้มาอัพเด็ทข้อมูลด้านโซล่าเซลล์กันในบทความหน้าครับ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ความปลอดภัยในการผลิตและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (SOLAR PV ROOFTOP SAFETY)

ความปลอดภัยในการผลิตและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (SOLAR PV ROOFTOP SAFETY)

การตรวจสอบการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ Solar rooftop test commissioning

1. Inspection (DC)

- ขนาดแผง การต่อสาย
- การเข้าสาย
- ชนิดของสาย

2. Test Commissioning